Akcija Vile Zlatibor!
PET FRIENDLY - U našim apartmanima je dozvoljen boravak i Vaših ku?nih ljubimaca. Vila Zlatibor želi da zaista uživate u blagodetima Zlatibora, a ako morate da razmišljate gde je i šta radi Vaš ljubimac onda to nije pravi odmor. Dobro došli!
   |   

Potpe?ka pe?ina


Potpe?ka pe?ina na Zlatiboru

Ulaz u pe?inu koji oduzima dah svojom visinom od 50 metara. Sam ulaz ima oblik potkovice, pa je pri dnu širok 12 metara, a pri vrhu je to 20 metara.

Jedna od pet pe?ina u Srbiji koje su uredjene za turisti?ku posetu. Pred posetiocima se pruža 555 metara istraženog i uredjenog prostora, sa preko 700 izdubljenih strmih stepenika.

Potpe?ka pe?ina se sastoji iz dva dela - gornje i donje pe?ine. U samoj pe?ini postoje tragovi života ljudi, koji su prvo koristili donju pe?inu za život, a gornjom pe?inom je tekla voda. Tokom vremena je zbog velike koli?ine vode došlo do urušavanja gornje pe?ine, pa su se ljudi preselili na gornji sprat ali im je tu život bio nemogu? zbog nedostatka pija?e vode i otežanog dopremanja namirnica, pa su je vremenom napustili.
Ova pe?ina je tokom perioda Turske vladavine ovim prostorima služila kao zbeg za narod zbog nepristupa?nog ulaza.

Iako za kraške pe?ine nije specifi?no postojanje velikog broja ukrasa, Potpe?ka pe?ina skriva pravo blago. Stalaktitske figure koje nose nazive "Jovan Cviji? i spelolozi", "Kalem", "Palma", "Snežana i sedam patuljaka", "Oktopod", bela stalagmitska draperija koja se zove "Nevestin veo", stub "Don Kihot", ali i "Sala makarona", "Zmajeva dvorana", "Prolaz slepih miševa".... i još mnogo ukrasa, tajni koje skriva ova prelepa pe?ina.

Ova pe?ina je nastala dejstvom reka ponornica ovog kraja, a koje zatim ?ine poznatu reku Petnicu ?ija voda napaja ribnjake vrednih doma?ina ovog kraja.

Ovo je biser Srbije o kome je pisao i Jovan Cviji? a do sada ga je posetio veliki broj turista iz celog sveta. Ako imate vremena ovo je mesto koje treba da posetite.
 
ribbon
Apartmani u Vili Zlatibor obezbedjuju udoban smestaj na Zlatiboru

Apartmani Vile Zlatibor

Apartmani Vile Zlatibor su funkcionalni, u kupatilima se nalaze peškiri ...

 

Opširnije...

ribbon
Izleti na Zlatiboru

Nezaboravni izleti!

Otkrijte Zlatibor na potpuno nov na?in. Uživajte u nezaboravnim izletima!

 

Opširnije...

ribbon
PIjaca na Zlatiboru

Manifestacije na Zlatiboru

Zlatiborsko leto .... manifestacija koja se održava na više lokacija...

 

Opširnije...

ribbon

O planini Zlatibor

Netaknuta priroda, izvori vode ... gde ih najmanje o?ekujete.

 

Opširnije..

top